מוטות ספוג למתיחת כיסוי הספה

49.00

25 מוטות ספוג למתיחת הכיסוי לספה,
יש להכניס את המוטות בחריצי הספה למתיחה.

מוטות ספוג למתיחת כיסוי הספה
0